Бърколино – 13 юли 2014

За предаването
Всички броеве