Бърколино – 17 август 2014

За предаването
Всички броеве