Бърколино – 20 юли 2014

За предаването
Всички броеве