Бърколино – 24 август 2014

За предаването
Всички броеве