Бърколино – 27 юли 2014

За предаването
Всички броеве