Бърколино – 5 януари 2014

В предаването
Всички броеве