Бърколино – 17 януари 2016

За предаването
Всички броеве