Безработица и заетост

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Гост в "Още от деня" беше изпълнителният деректор на Агенция по заетостта Асен Ангелов. От агенцията обявиха, че от началото на годината има 50 000 по-малко безработни в България.

Агенция по заетостта води много прецизна информация в реално време и постоянно следи нивото на безработица съгласно регистрираните безработни и регистрираните свободни работни места в бюрата по труда, каза Ангелов. Той заяви, че в никакъв случай това не е успокоителна информация, защото все пак става дума за безработица. Нивата в България са все още притеснителни. Ангелов каза, че има намаляване в относителния брой на регистрираните хора, търсещи работа.  Той се надява, че ще успеят да задържат тези резултати и да достигнат по-прецизно да работодателите.

Младежката безработица е проблем в цяла Европа. Ангелов каза, че е отчетлива тенденция по намаляване на относителния брой на безработните младежи в България за последната една година.