​Борбата на фермерите за българските зеленчуци

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве