Бърколино – Старите вещи, I част

За предаването
Всички броеве