При взрив на газова бутилка първо изгасете и свалете дрехите на пострадалия

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ако по газовата бутилка има следи от корозия или деформация от механични удари, това е индикация, че бутилката може да бъде негодна за ползване, каза Нина Костова.

По отношение на безопасността на ползване на бутилката тя обясни:

"Газовите бутилки не трябва да се излагат на пряко слънчева светлина и при употреба да не бъдат в близост до други топлинни източници. Трябва да се съхраняват в помещения, които да са над земната повърхност, тъй като втечненият пропан-бутан е такъв вид газ, който при изпарение и при теч преминава в газообразно състояние и тъй като е по тежък от въздуха, се настанява в ниски слоеве в помещението. При искра, примерно от цигара и съвсем дребни неща, възниква риск от пожар."

Д-р Мая Аргирова обясни какви са мерките, които трябва да предприемем, ако възникне пожар:

"Първото, което трябва да се направи, е да се загасят дрехите на пострадалия, тъй като пламъковите изгаряния протичат с изгаряния на дрехите и естествено с всички мерки за безопасност и на този, който спасява или хората, които спасяват, защото и те също могат да пострадат. Загасяване, сваляне на дрехите, след което сваляне в много къс срок на всички стягащи предмети - бижута, колани и пособия около засегната област - тъй като отокът напредва много бързо."

Д-р Аргирова препоръча апликацията "Как да се предпазим от изгаряния и какво правим при изгаряния", която е безплатна за система Android и е предназначена за всички хора.