Даниела Бобева: Имаме по-бърз растеж на разходите, отколкото на приходите

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В Еврозоната продължават процесите на съвсем бавен икономически растеж, вече имаме държави в рецесия. Миналата година Германия се измъкна на ръба на рецесията, сигналите за поръчките там са недотам позитивни. Можем да очакваме влошаване на външната среда, което неминуемо ще има директен ефект върху България, смята Бобева. Но ние имаме предизвикателства, проблеми и рискове в икономиката и у нас, вътрешно. Все още не сме в рецесия, но има вероятност това да се случи догодина.

По отношение на доходите няма толкова негативни сигнали. Устойчиво през последните години заплатата изпреварва производителността на труда, което не е добре от макроикономическа гледна точка. Данните за първото тримесечие тази година на НСИ се дават за едно средно българско домакинство. Тенденцията показва две неща. През първото тримесечие на тази година, в сравнение с миналата, ние имаме по-бърз растеж на разходите, отколкото на приходите в домакинствата, което е сигнал за влошаване на финансовото състояние. Това, че харчим много повече и по-бързо е тревожна тенденция. Въпреки това се забелязва и интересна тенденция в структурата на приходите. Доходите от предприемаческа дейност се свиват за сметка на работната заплата.

Относителният дял на приходите от социални помощи и подпомагане значително се е увеличил, почти се е удвоил. Това е свързано с маргинализацията на определени групи, които разчитат на социални помощи, това е свързано с безработица и други допълнителни социални плащания. С 4-5% са се увеличили приходите от пенсии, което е свързано със застаряването на населението и е фактор за по-нататъчно обедняване.

Структурата на разходите зависи от това какво представлява домакинството - колко члена има, дали работят, дали са пенсионери, дали имат студенти, дали е в урбанизирани територии. Ако говорим за средно разходите, в тях се открояват няколко важни тенденции. От 2004 година насам данните показват, че разходите за храна преобладават. Те към момента са едно голямо перо - над 30% от разходите на домакинствата. Значително са се увеличили разходите ни здравеопазване - 6%. Разходите ни за алкохол и цигари са най-високи като относителен дял в ЕС, като те бележат тенденция на нарастване. Около 18% са разходите ни за жилище като те са свързани основно с ремонти и в по-малка част - плащане на сметки.

Целия разговор вижте във видеото!

Акценти