Добивът на инертни материали от река Дунав унищожава ли брега? 15.02.2017

В предаването
Всички броеве