Какви са причините за състоянието на лесопарк "Родопи"?

В предаването
Всички броеве