Двете часовникови кули в Пазарджик

В предаването
Всички броеве