Ехо от скандали – коментар на Стойчо Стойчев и Антоний Тодоров

Предаване: Панорама, 20.09.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве