"Език мой": Как да използваме деепричастието

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В това издание на "Денят започва с култура" и рубриката "Език мой" проф. Владко Мурдаров коментира едно явление, което е относително ново в езика ни - деепричастията.

Тази граматическа категория е относително нова и особеното е, че деепричастията се раждат, за да се употребяват преди всичко в писмената, а не в устната реч, поясни проф. Мурдаров. Именно употребата на тази глаголна форма създава и впечатлението, че устната реч става тромава.

Той подчерта, че неправилната употреба на деепричастията може напълно да обърка смисъла на казаното и поясни, че деепричастието може да се използва, когато в едно изречение има два глагола, които се отнасят до един извършител на действието.