Фермери без животни да не стопанисват пасища и ливади от общински и държавен фонд

В предаването
Всички броеве