Фермерските кооперативи в Швейцария

Предаване: Бразди, 02.05.2015