Фестивал на куклените театри "Златен делфин"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Случайно е съвпадението 17 спектакъла, 17 страни и 2017, каза Вера Стойкова, директор на Кукления театър в морската ни столица и домакин на фестивала, но когато се случват така, това е някакъв вид благословия. Това е един от малкото световни конкурси за творците, работещи в кукления театър, подчерта тя. Категориите, в които се състезават тези 17 постановки са за деца и за възрастни.

Проф. Шу-Минг Ху, член на журито и председател на Азиатската асоциация на кукления театър, сподели, че за него добър спектакъл означава първо артистичност и второ доколко спектакълът е образователен, особено за децата. Също значение има и технологично, практически как са представени спектаклите - защото някой иска да направи нещо, но няма качествата да го довърши. И не на последно място - как се възприема от публиката. Общото между европейския и азиатския куклен театър са уменията, самите кукли са различни.