Финансово /не/грамотни

В предаването
Всички броеве

Права на път

19:25, 03.04.2017