„Форум за бъдещето на селското стопанство”

Предаване: Бразди, 08.04.2017

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Неизвестността около финансовата рамка на общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 година и предизвикателствата пред земеделието на ЕС и в частност на България заведе екипът на "Бразди" в Брюксел.