ХІІ национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите хора - Пловдив - 2.10.2015

В предаването
Всички броеве