Истанбулската конвенция - за и против

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Валерия Велева: Според мен проблемът е в това, че не се казва достатъчно точно какво пише в тази конвенция. Не видях нито един от тези, които се изказват, който да застане пред който и да е журналист с този документ. В този документ има определение на пол и пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята са подходящи за жените и мъжете. Това определение дава разлика мужду пол като биологичен и пил с неговата социална роля.
Йорданка Бекирска: "Дженър" и "секс" са две различни неща. В нашия език се превеждат по един и същи начин. Истината е, че социалният пол е с повече приоритет пред биологичния пол по смисъла на едно демократично общество. Приоритетно е въобще в идеята да преодолоеем стереотипите такива, каквито съществуват и нещо, с което ние като държава се борим от много, много години. Идеята е в социалната роля такава, каквато вески мъж и жена би решил и би искал да изпълнява в обществото.