Изграждат баражи срещу наводнения на река Благоевградска Бистрица

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

За първи път от 50 години насам по река Благоевградска Бистрица започва ремонт и изграждане на баражи. Тази мярка се взима от Държавно горско стопанство – Благоевград и цели предпазването на града от наводнения.