Излъчване от Пловдив – 12.12.2017

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве