Математически модели решават проблеми от реалния живот

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве