Излъчване от Пловдив – 23.01.2018

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве