Излъчване от Пловдив – 5.12.2017

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве