Излъчване от Варна – 28.12.2017

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве