Източнобалканската свиня - порода, застрашена от изчезване

Предаване: Бразди, 12.11.2016

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ще има ли щастлив край историята с Източнобалканската свиня? Репортерът на "Бразди" Анна Мельова потърси отговора за състоянието на породата в последните 15 години и бъдещето ѝ в срещите си с Кульо Кулев - създател на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня, доц. д-р Соня Иванова от Земеделския институт - Шумен и Радостина Донева - председател на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня.