Как една смела жена отглежда 150 говеда и 90 овце в Елинпелинско

Предаване: Бразди , 14.03.2020

В предаването
Части от предаването
Всички броеве