Как една земеделска кооперация крепи цяло село

Предаване: Бразди

Цялото предаване
В предаването
Части от предаването
Всички броеве