Как градски деца прекрачват смело прага на една истинска ферма

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве