Как решението за замразяване на Националната програма за саниране, рефлектира върху сдруженията, кандидатствали за финансиране?

В предаването
Всички броеве