Какъв въздух дишаме?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В "Денят започва" нашият репортер Благой Цицелков провери какъв е въздухът, който дишаме. Той разказа, че в 18 български града нивото на замърсяване на въздуха е високо. В пряко включване от Агенцията по околна среда той провери какви са стойностите към този час. Цицелков разговаря с Теодора Петкова, главен инспектор-мониторинг в Агенцията. Тя каза, че приз последните дни се наблюдава повсеместно превишаване на средноденонощните норми за фини прахови частици. За 15 декември най-високи концентрации на фини прахови са измерени в Перник (4.2 пъти над нормата), в Горна Оряховица (4.1), в Шумен (3.5), в Плевен и София (над 3 пъти). За същата дата в София най-високо концентрация е измерена в "Павлово", в "Хиподрума", на Орлов мост, в "Дружба" и в "Надежда". Причина за превишенията са повсеместното използване на твърдо гориво в битовия сектор, емисии от автомобилния транспорт и неблагоприятните метеорологични условия.