Какво е социално предприемачество

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Социално предприемачество е новоразвиваща се тенденция, която има за цел да съчетае находчивостта на бизнеса с обществената мисия.

"Един сравнително нов зараждащ се феномен, който променя традиционния бизнес, идеята е не само да се правят пари и да има печалба, но едновременно с това и да променяме обществото към по-добро”, пояснява Явор Гочев.

Себе си вече е променил Велислав - чрез първото издание на курса. Миналата година той се запознава със социалното предприемачество и прилага наученото, като разработва бизнеси в интернет.

Велислав Иванов - студент в Стопански факултет: "Голяма част от нашите курсове са теоретични, в които няма къде да се изявиш, не можеш да мислиш самостоятелно, доколкото тук имаш възможност да бъдеш креативен и да гледаш на нещата от по-практична гледна точка, което е най-ценното“.

Явор Гочев: "Предлагаме нов съвременен подход с бизнес казуси, с гост лектори, запознаваме студентите с хора, които са поставили основите на социалното предприемачество в България“.

"Всеки проблем е възможност, ако го погледнат от тази гледна точка, има по-голяма вероятност да открият модел за решаването му”, съветва Диана Аладжова.

Нови решения - на стари проблеми, към това трябва да се стреми социалният предприемач, да бъде човек, който желае не просто да развива бизнес, а мениджър, който да се справя с проблемите на обществото.

Явор Гочев: "Да им покажем как утвърдени бизнес практики могат да помогнат за решаването на наболели социални проблеми“.

Лектори и курсисти. Млади и амбициозни хора с една цел - да бъдем успешни на пазара и да се учим на това от ранна детска възраст.

Социалното предприемачество не е просто мениджърска цел. То търси баланс между икономическите цели и нуждите на обществото. И това го прави необходимо за една добре развита нация.