Какво ще спечели страната ни, ако се изгради една добре работеща система за използване на биомаса

Предаване: Бразди, 26.11.2016

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Какво би спечелила страната ни, а и обикновеният потребител, ако изградим една добре работеща система за използване на биомаса? Под горска биомаса се разбира биологично разграждащите се продукти или части от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход само от горските територии и свързаните с тях промишлености. Принципното предимство на дървесната биомаса са по-ниските емисии на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива. Използването на биомаса осигурява до известна степен и енергийна независимост, пояснява инж. Николай Василев, гл. експерт в Изпълнителна агенция по горите.

Вижте повече в репортажа на Анна Мельова и за първата фабрика за производство на пелети в Разлог.