Казусът с предложението за отдаване под наем на екопътеките до Стобски пирамиди

В предаването
Всички броеве