Храната за децата

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Европа се нуждае от наличие на здравословни продукти с добро качество и на достъпна цена. Това е едно от заключенията на срещата. Проблемът с двойния стандарт на храните у нас остава. Документът, подписан на 22 юни, очертава общи политики и дейности в рамките на ЕС, свързани с подобряване състава на храните, създаване на по-здравословни асортименти, предприемане на мерки, които да намалят риска от хронични заболявания, свързани с храненето в по-късен етап от живота на децата, провеждане на общи дейности по отношение намаляване на натиска на маркетинга на храни, които не са подходящи за деца. Налагат се определени ограничения. В рамките на българското европредседателство ще бъде приета директива, в която са заложени определени изисквания към предлагането на храни. В България има Национален съвет по саморегулация, който има изисквания да следи този процес, да спира излъчването на определени реклами.