КЗД определи наредбата на СО „Асистент за независим живот" за дискриминационна

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве