КЗД определи наредбата на СО „Асистент за независим живот" за дискриминационна

В предаването
Всички броеве