Лечение на езикови и речеви патологии

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Магистърската програма „Клинична логопедия” на Катедра „Логопедия” към факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” на ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград се занимава с едни от най-тежките случаи на езикови и речеви патологии. Центърът по логопедия към университета предлага професионално практическо обучение на студентите и безплатно лечение на пациенти.

Повече подробности ще научим от ръководителя на Центъра по логопедия – доц. д-р Миглена Симонска, която е вече в студиото.