М. Костова, НСИ: Основният демографски проблем е застаряването на населението

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В края на миналата година сме малко над 7 милиона, но вероятно вече сме по-малко. Мъжете са 48.5%, а жените - 51.5% - на 1000 мъже се падат 1060 жени.

Общите демографски тенденции за миналата година обобщи Магдалена Костова от статистическия институт:

Жените са повече, като те преобладават във възрастите над 53 години. Смъртността при мъжете е по-висока и тяхната продължителност на живот е по-кратка.

"Основният демографски проблем е застаряването на населението. Той се дължи на ниската раждаемост и високата смъртност през последните 30 години. Друг фактор, който влияе върху застаряването, са емиграционните процеси. Последните години наблюдаваме емиграция предимно на млади хора, жени във фертилна възраст. Почти всеки втори емигриращ е на възраст 20 - 39 години, което влошава още повече демографската структура на страната".

Основните причини за миграцията са търсене на по-добра работа, по-добър живот и по-добро заплащане.

Най-бързо се топи населението в Северозападна България, а най-бавно в Югозападна. Северозападният район е най-слабо развитият в целия ЕС. Там имаме най-лошите демографски показатели – най-висока смъртност, най-ниска раждаемост, най-висока миграция.