Майстор на квеври (делви за вино) в Грузия

Предаване: Бразди, 26.10.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве