Мерки срещу сивата икономика - експертите коментират

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
"Данни са официални. Те са на много институции, не само от нас - те са на Главна инспекция по труда, от НАП, от НОИ", уточни Костов.

По думите му България основно има проблеми в четири сектора.

"Става въпрос за селско стопанство, където всеки втори работи в сивия сектор. Става въпрос за автомобилните сервизи - над 70% от също са в сивата икономика. Не е случайно, че наблюдаваме и ръст на ПТП като следствие от технически неизправни автомобили... Леката промишленост с акцент върху шивашкия отрасъл и не на последно място строителство", изреди експертът.

Лъчезар Богданов уточни, че изследването е за "недеклариран труд" и е важно "да се прави ясна разлика между това определение за сива икономика и това, което много хора си представят като доходи от престъпна дейност".

"В почти всички споменати сектори, може би с изключение на селското стопанство, хората имат някакъв трудов договор или са осигурени на някакво друго основание, но не декларират целия труд и следователно не декларират целия доход. Типичният случай е осигуряване на минимума, а всички отгоре по възможност е в брой и без договор и документи и следователно без плащане на данъци и осигуровки", каза той.

Същото важи и за работното време, особено в сферата на услугите и туризма - "работи се един работен ден, а реално е се полага повече труд".

Какво още казаха експертите в студиото на предаването вижте във видеото.