Мерки за решаване на проблема с противообществените прояви на децата

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

И подчерта, че никое дете не се ражда лошо. Някъде по пътя му до 18 години нещо се е случило. И не веднъж, а на много места.

"Основната причина, заради която това се случва, е че ние, възрастните, не си гледаме работата. Нямаме ясен регистър какво се случва с едно дете, когато то извърши нещо, което обществото не приема", отбеляза психологът.

Сега в националната стратегия се залага да има такъв регистър.

Маргарита Петкова характеризира институциите, които уж, според нея, се занимават с децата и с превантивните мерки за техните противообществени прояви, като "много баби - хилаво дете". Според нея има прехвърляне на отговорността от семейството - към училището - към детските педагогически стаи.

Иван Игов уточни, че всички тези институции работят по един много стар закон за противообществените прояви на малолетни, непълнолетни - от 1956 г.