Местно време – 10 октомври 2014: София

В предаването
Всички броеве