Местно време – 17 септември 2014: София

В предаването
Всички броеве