Местно време - 7 януари 2014 г. - излъчване от Пловдив

В предаването
Всички броеве