Местно време: Без бариери

Местно време: Без бариери
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Защо няма логопеди в болниците в Благоевградска област, които да работят с пациенти, прекарали инсулт? Какви усложнения настъпват за хора с тази диагноза, ако с тях не работят специалисти за преодоляване на говорните проблеми? Защо е важно след като човек, прекарал инсулт възвърне съзнанието си, веднага да започне стимулиране на говорната дейност? Защо Здравната каса не отпуска средства за посещения при логопед за пациенти, прекарали инсулт?

Достатъчни ли са процедурите за възстановяване на физическото състояние, които Здравната каса е определила за хора с инсулт? Какви специалисти определят процедурите за рехабилитация на пациентите в Здравната каса? В кои случаи личните лекари имат право да издават допълнителни направления за удължаване на процедурите при физиотерапевти?

Отговорите на тези и още въпроси в студиото ще търсим с д-р Елка Горанова, преподавател по логопедия към Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград, д-р Донка Дишева, специалист по физиотерапия и рехабилитационна медицина, д-р Михаил Кметски – зам.-директор на Регионален център по здравеопазване-Благоевград.